Matrix, asphalt surfacing equipment

Symboly REAR  COUNTERWEIGHTS

Šířka (cm) 100
Výška (cm) 90
Délka (cm) 70
Hmotnost (kg) 250
Objem (l) 250
Číslo 870200
Velmi kompatibilní a6020, a6026, a6226, a7240, a75454T, a7545
Kompatibilní 755xc